Bærekraft & innovasjon

Oppgradert versjon av SkaMik gir markedets beste effekt

SkaMik samarbeider tett med ledende kunnskapsmiljøer og noen av Norges mest ambisiøse oppdrettere når vi utvikler løsninger for bærekraft og lønnsomhet for havbruksnæringen. Basert på erfaringer og konkrete resultater fra installasjoner i operativ drift - med mer enn én million tonn avluset laks, har vi gjennomført en rekke prosjekter for å utvikle morgendagens løsning for ikke-medikamentell og kjemikaliefri avlusing av laks.

SkaMik 1.5 er resultatet av en kontinuerlig innovasjons- og utviklingsprosess, hvor vi blant annet har jobbet for:

 • En forbedret og mer kontrollerbar prosess med fokus på skånsom behandling og fiskevelferd.
 • Optimaliseringer for høyt og stabilt avlusingsresultat på alle lusestadier.
 • Utvikling av et standardisert service- og vedlikeholdsprogram.
 • Reduksjon av energibehov.

Resultatene taler for seg selv. Gjennom fullskalaforsøk og ordinær drift er det dokumentert at SkaMik 1.5 fjerner så å si all lakselus - uavhengig av lusestadie!

SkaMik 1.5 er utviklet for å tilfredsstille oppdretternes strenge krav til dødelighet, fiskevelferd, effektivitet og lønnsomhet.

 • Tilnærmet 100 prosent effektivitet
 • All lus blir oppsamlet
 • Stor kapasitet: inntil 100 tonn pr. time pr. SkaMik 1.5
 • Flere enheter kan parallellkobles for ytterligere økning av kapasiteten
 • Tilpasset fisk i alle størrelser
 • 100 prosent medisin- og kjemikaliefri - null resistens!

Et tapt fôringsdøgn får du aldri tilbake. SkaMik 1.5 er utviklet for å gi så lite tap av tilvekst som overhodet mulig. Slik bidrar SkaMik 1.5 til forbedret lønnsomhet for alle som bruker løsningen.

 • Kort sulteperiode før behandling
 • Fisken spiser umiddelbart etter avlusingen
 • Punkt-avlusing, som innebærer at du kan opprettholde produksjonen samtidig som enkeltmerder ved lokaliteten behandles.

Referanser om bærekraft

«Vi kjenner ikke til at noen andre til nå har lyktes med å utvikle en metode som gir både god effekt og høy kapasitet, samtidig som fiskehelse og –velferd er ivaretatt. Utviklerne bak SkaMik Avluser har gjort en kjempejobb, vi er stolte av at SkaMik Avluser er et produkt som er utviklet i Ytre Namdal og ser frem til å kunne ta i bruk det ferdige produktet.»

- SalmoNor AS

«Vi i Norsk Fisketransport har stor tro på SkaMik og ser fram til å videreutvikle selskapet i samarbeid med oppdretterne og SkaMik AS.»

- Norsk Fisketransport AS

Nyheter om bærekraft & innovasjon

Nordmenn ruster seg til kamp mot lakselus på de britiske øyer

15. mai 2019

Nyetablerte Green Sealice Solutions skal levere ikke-medikamentell avlusning til skotske oppdrettere.

Les mer »

Delte gode SkaMik-erfaringer

30. september 2018

Selskapene som har tatt i bruk versjon 1.5 av SkaMik melder om svært oppløftende resultater for avlusning og fiskehelse.

Les mer »

Ønsker du å vite mer?

Les mer om våre innovasjoner, og ikke nøl med å ta kontakt med oss!