SkaMik 1.5

Skamik 1.5 draft render soft lights 2

Pionér innen avlusning

Effektivitet på 97 prosent
100 prosent medisin- og kjemikaliefritt
Kapasitet på inntil 100 tonn pr. time pr. Skamik 1.5
Flere enheter monteres parallelt for økt kapasitet
Kort sulteperiode før behandling
Fisken spiser umiddelbart etter behandling
100 prosent oppsamling av lus
Tilpasset fisk i alle størrelser

Slik fungerer det:

SkaMik arbeider både skånsomt og effektivt. Et harmonisk spylebilde og lavt trykk sørger for at du ivaretar hensyn til fiskehelse, samtidig som fisken bevarer appetitten. Det tar bare 15 sekunder fra prosessen starter til fisken er tilbake i merd.

Vaskeprosessen starter med at fisken suges opp fra merd, eller trykkes opp fra tank (brønnbåt). Deretter blir fisken avsilt og fordelt på de ulike løpene inn til SkaMik 1.5. Inne i enheten går fisken gjennom:

  • Avsilingskammer
  • Spylekammer
  • Børstekammer
  • Etterspylingskammer

Selve prosessen inne i SkaMik 1.5 tar bare 1,5 sekund!

All lakselus blir samlet i et filtersystem og destruert. Alt prosessvann blir filtrert.

Ønsker du å vite mer?

Ta gjerne kontakt hvis du vil vite mer om SkaMik 1.5 eller andre havbruksinnovasjoner fra SkaMik AS. Vi ser fram til å høre fra deg!