Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

SkaMik 1.5

Oppgradert versjon av SkaMik gir forbedret avlusing på alle lusestadier.

Basert på erfaringer og konkrete resultater fra installasjoner i operativ drift - med mer enn én million tonn avluset laks, har vi gjennomført en rekke prosjekter for å utvikle morgendagens løsning for ikke-medikamentell og kjemikaliefri avlusing av laks.

SkaMik 1.5 er resultatet av en kontinuerlig innovasjons- og utviklingsprosess, hvor vi blant annet har jobbet for:

 • En forbedret og mer kontrollerbar prosess med fokus på skånsom behandling og fiskevelferd.
 • Optimaliseringer for høyt og stabilt avlusingsresultat på alle lusestadier.
 • Utvikling av et standardisert service- og vedlikeholdsprogram.
 • Reduksjon av energibehov.

Resultatene taler for seg selv. Gjennom fullskalaforsøk og ordinær drift er det dokumentert at SkaMik 1.5 fjerner så å si all lakselus - uavhengig av lusestadie!

skamik_resultater_lowres

SkaMik 1.5 er utviklet for å tilfredsstille oppdretternes strenge krav til dødelighet, fiskevelferd, effektivitet og lønnsomhet.

 • Tilnærmet 100 prosent effektivitet
 • All lus blir oppsamlet
 • Stor kapasitet: inntil 100 tonn pr. time pr. SkaMik 1.5
 • Flere enheter kan parallellkobles for ytterligere økning av kapasiteten
 • Tilpasset fisk i alle størrelser
 • 100 prosent medisin- og kjemikaliefri - null resistens!

Et tapt fôringsdøgn får du aldri tilbake. SkaMik 1.5 er utviklet for å gi så lite tap av tilvekst som overhodet mulig. Slik bidrar SkaMik 1.5 til forbedret lønnsomhet for alle som bruker løsningen.

 • Kort sulteperiode før behandling
 • Fisken spiser umiddelbart etter avlusingen
 • Punkt-avlusing, som innebærer at du kan opprettholde produksjonen samtidig som enkeltmerder ved lokaliteten behandles.

SkaMik 1.5 kan kombineres med andre operasjoner, som sortering, splitting og flytting.

SkaMik 1.5 bidrar til miljøet gjennom null bruk og utslipp av kjemikalier, 100 % oppsamling og destruering av lus. Slik bidrar SkaMik 1.5 til redusert smittepress og mindre spredning av resistente lusepopulasjoner. For oppdretteren bidrar SkaMik 1.5 til jevnere produksjon, enklere intern logistikk og lavere avlusningskostnader.

Last ned SkaMik 1,5 Brukerhåndbok

Produktark, SkaMik 1.5

Slik fungerer det:

SkaMik arbeider både skånsomt og effektivt. Et harmonisk spylebilde og lavt trykk sørger for at du ivaretar hensyn til fiskehelse, samtidig som fisken bevarer appetitten. Det tar bare 15 sekunder fra prosessen starter til fisken er tilbake i merd.

Vaskeprosessen starter med at fisken suges opp fra merd, eller trykkes opp fra tank (brønnbåt). Deretter blir fisken avsilt og fordelt på de ulike løpene inn til SkaMik 1.5. Inne i enheten går fisken gjennom:

 • Avsilingskammer
 • Spylekammer
 • Børstekammer
 • Etterspylingskammer

Selve prosessen inne i SkaMik 1.5 tar bare 1,5 sekund!

All lakselus blir samlet i et filtersystem og destruert. Alt prosessvann blir filtrert.

Ønsker du å vite mer?

Ta gjerne kontakt hvis du vil vite mer om SkaMik 1.5 eller andre havbruksinnovasjoner fra SkaMik AS. Vi ser fram til å høre fra deg!