SkaMik og NabWork: Et Columbi egg!

En NabWork 2411 fra Moen Marin med SkaMik 1.5 montert er markedets mest fleksible avlusningsløsning. Ikke bare sørger SkaMik for høy kapasitet, høy effektivitet og topp fiskevelferd; her får kunden også en suveren plattform som utenfor sesong kan benyttes som arbeidsbåt.

På det skisserte eksempel er det plassert 6 avlusningslinjer, som gir en kapasitet på 150 tonn per time, pumpet opp med en 16″ SQ-pumpe. Utstyret monteres slik at det kan løftes av båten med 3 hiv.

Strømforbruk under drift ligger i underkant av 200 kW.

Rederøkonomisk er løsningen også en vinner i forhold til mindre fartøy.