Tilgjengelig kapasitet fra våren 2020

Opp til 300 tonn i timen.

Ta kontakt med oss om dette er av interesse.