Vellykket oppstart for M/S SKROVA

Første oppstart med SkaMik 1.5 hos Ellingsen seafood ga fantastiske resultater. 100% avlusing og god fiskevelferd.